Tidningsproduktion

Så går tidningsmakeriet till – steg för steg

Alla tidningar är unika. Hur arbetet med en tidning går till beror på dig som avsändare. Vilken målgrupp du vill att tidningen ska rikta sig till och på omfång och spridning. Kanske behöver din kommunala verksamhet en personaltidning, din förening en medlemstidning eller företaget en kundtidning. Syftena kan variera men den grafiska produktionen av tidningen sker i stort sett alltid på samma sätt – det är här jag kommer in. Den grafiska delen av tidningsproduktionen, från idé till tryck, sker i 6 steg.
Så här går det till.

Grafisk formgivning

Jag erbjuder tidningsproduktion i 6 steg:

1. Idé

Avsändaren, alltså du som beställer produktionen av tidningen, har en idé och tanke om varför du vill nå ut till din målgrupp med en tidning. Idén ska omvandlas i en fysisk produkt som både du och läsaren finner tillfredsställande. Vi träffas för att spåna kring tidningens omfång, innehåll och form. Vilket budskap ska tidningen förmedla och hur ska det kommuniceras visuellt?

2. Planering

Allt material som ska ingå i tidningen fördelas på de sidor vi har att förhålla oss till. I vilken ordning det redaktionella materialet kommer spelar stor roll för helhetsupplevelsen. Texter och bilder ska harmonisera med varandra. Vi gör en sidplan – alltså en sammanställning av tidningens alla sidor med innehåll.

3. Textredigering

Texterna som kommer från tredje part går vi igenom. Kanske är någon text för lång och behöver kortas. Kanske behöver texter lättas upp med mellanrubriker och slagkraftiga rubriker och ingresser sättas.

4. Layout

Nu ska tidningen ta form och alla sidor formges. Kanske har vi redan i steg 1 i grova drag skissat på tidningens utseende. Skisser som nu ska förverkligas. Layoutarbetet är det mest omfattande steget i tidningsproduktionen och kräver stor omsorg. Kommunikationen mellan formgivare och uppdragsgivare är a och o.

5. Korrektur

Layoutade sidor skickas mellan formgivare och uppdragsgivare. Språkliga missar gås igenom. Och vi håller en dialog om hur vi tycker att layouten fungerar – vad som är bra och mindre bra. Vi rättar till och går vidare i processen.

6. Originalarbete

Det sista steget i den grafiska produktionen, originalarbetet, handlar kort och gott om att förbereda hela tidningen för tryck så att tryckeriet kan ta över arbetet så smidigt som möjligt. I detta steg ingår också en genomgång av proofs från tryckeriet – ett slutgiltigt korrektur på hela produkten.

Annonsproduktion och fotografering kan också ingå. De sex stegen förutsätter att redaktionell text och bild skickas in av uppdragsgivaren. Jag kan självklart också åta mig projekt där endast något av stegen ingår.