Grafisk form: Branschmagasin

Anders Bergh tidningsproduktion

Formgivning av tre olika magasin inom branschpress med fokus på industri, infrastruktur och logistik. Sex utgivningar per år för vardera tidning. Utgivare är Conventus Media.

Layout av Nordisk infrastruktur

Layout av tre branschmagasin 6 ggr/år

Uppdragsgivare: Conventus Media 

Layout av tidskrifterna Nordisk Infrastruktur, Nordisk Industri och Nordisk Lager & Logistik och som ges ut av Conventus Media sex gånger per år. Varje nummer omfattar omkring 30-40 layoutade sidor.


Jag formger bilagor inom branschpress. Här följer smakprov på layout av fyra tidningar som riktar sig mot gruvnäring, byggsektor och infrastruktur och ges ut av Conventus Media.

Brobyggardagen Brobyggardagen2
Brobyggardagen – en bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av en 80 sidor stor bilaga till tidskriften Nordisk Infrastruktur inför Brobyggardagen i mars 2015.


IMG_3259 IMG_3250
BK-dagen – en bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av en 76 sidor stor bilaga till tidskriften Nordisk Infrastruktur inför Bergsprängningskommitténs 60-års firande.


IMG_4507
Norra Länken – bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av bilaga till tidskriften Nordisk Infrastruktur inför invigningen av vägprojektet Norra Länken i Stockholm.


Euro mine expo 2014
EuroMine – en bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av en 36-sidors bilaga till tidskriften Nordisk Industri inför EuroMine-mässan i Skellefteå.


Grafisk form: Anders Bergh för Conventus Media

Grafisk form: Trycksaker

MP-affischerMP-foldrar

Lokal valkampanj för Miljöpartiet

Uppdragsgivare: Miljöpartiet de gröna i Västernorrland

Jag jobbade inför valet med kampanjarbete åt olika lokalavdelningar av Miljöpartiet de gröna i Västernorrland. Design av valmanifest åt Västernorrlands-, Sollefteå-, Örnsköldsvik- och Sundsvallsavdelningarna. Affischer, foldrar, bussreklam, banners för webbtidningar, sociala medier med mera. Miljöpartiets mycket snygga grafiska profil har jag dock inte tagit fram och kan inte ta åt mig äran för. Till detta arbete kommer också fotografering av toppkandidaterna i Sundsvall.


GU-Sthlm-folder-2

Valfolder för Grön Ungdom

Uppdragsgivare: Grön Ungdom Stockholms regionen

Grön Ungdom i Stockholm gav ut en folder i samband med valet, jag tog fram en form för denna.


kopfridag

Flygblad Köpfria dagen

Uppdragsgivare: Köpfria dagen


trycksaker_finap

Företagsprofilering

Uppdragsgivare: Finap

Företagsprofilering till laxförädlingsproducenten Finap i Härnösand. Design av foldrar, visitkort, förpackningar och logotype. Detta gjorde jag som anställd på reklambyrån Vesson Marknadskommunikation i Sundsvall


trycksaker

Diverse trycksaker

Uppdragsgivare: Björkliden hus AB, Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, Gröna Studenter

Som anställd på reklambyrån Vesson Marknadskommunikation i Sundsvall designade jag trycksaker till Landstinget i Västernorrland, Sundsvalls kommun med mera. Som anställd på Björkliden Hus tog jag fram en huskatalog för tryck och uppdaterade hemsidan. För Gröna Studenter tog jag fram formen för förbundets medlemstidning Grön Studentpress.


Grafisk form: © Anders Bergh för Miljöpartiet i Västernorrland (grafisk profil för Miljöpartiet ej framtagen av mig), Grön Ungdom, Gröna Studenter, Vesson Marknadskommunikation AB och Björkliden hus AB.