Grafisk form: Politiska tidskrifter

Avtryck

Under åren har det blivit formgivning av diverse politiska tidskrifter. Jag har layoutat Grön Ungdoms medlemsmagasin Avtryck (tidigare Nisse Hult) under flera år, en tabloid åt Gröna Studenter och en tidning åt den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun.

Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders BerghGrön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Nisse Hult. Form: Anders Bergh

Politiska medlemsmagasin

Uppdragsgivare: Grön Ungdom
Jag formgav under 4 år Grön Ungdoms medlemsmagasin Avtryck och Nisse Hult.


Gröna studenter. Form: Anders Bergh

Politisk studenttidning

Uppdragsgivare: Gröna Studenter
Formgav tabloiden Grön Studentpress som gick ut till alla medlemmar i Gröna Studenter. Se mer >


Koalitionen Sundsvalls kommun

Kommunpolitisk tidning

Uppdrag: Koalitionen Sundsvall
En tidning för den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun. Text, foto och layout. Läs mer >


Grafisk form: © Anders Bergh för Grön Ungdom & Gröna Studenter