Grafisk form: Politiska tidskrifter

Avtryck

Under åren har det blivit formgivning av diverse politiska tidskrifter. Jag har layoutat Grön Ungdoms medlemsmagasin Avtryck (tidigare Nisse Hult) under flera år, en tabloid åt Gröna Studenter och en tidning åt den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun.

Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders BerghGrön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Avtryck. Form: Anders Bergh
Grön Ungdom Nisse Hult. Form: Anders Bergh

Politiska medlemsmagasin

Uppdragsgivare: Grön Ungdom
Jag formgav under 4 år Grön Ungdoms medlemsmagasin Avtryck och Nisse Hult.


Gröna studenter. Form: Anders Bergh

Politisk studenttidning

Uppdragsgivare: Gröna Studenter
Formgav tabloiden Grön Studentpress som gick ut till alla medlemmar i Gröna Studenter. Se mer >


Koalitionen Sundsvalls kommun

Kommunpolitisk tidning

Uppdrag: Koalitionen Sundsvall
En tidning för den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun. Text, foto och layout. Läs mer >


Grafisk form: © Anders Bergh för Grön Ungdom & Gröna Studenter

Grafisk form: Trycksaker

MP-affischerMP-foldrar

Lokal valkampanj för Miljöpartiet

Uppdragsgivare: Miljöpartiet de gröna i Västernorrland

Jag jobbade inför valet med kampanjarbete åt olika lokalavdelningar av Miljöpartiet de gröna i Västernorrland. Design av valmanifest åt Västernorrlands-, Sollefteå-, Örnsköldsvik- och Sundsvallsavdelningarna. Affischer, foldrar, bussreklam, banners för webbtidningar, sociala medier med mera. Miljöpartiets mycket snygga grafiska profil har jag dock inte tagit fram och kan inte ta åt mig äran för. Till detta arbete kommer också fotografering av toppkandidaterna i Sundsvall.


GU-Sthlm-folder-2

Valfolder för Grön Ungdom

Uppdragsgivare: Grön Ungdom Stockholms regionen

Grön Ungdom i Stockholm gav ut en folder i samband med valet, jag tog fram en form för denna.


kopfridag

Flygblad Köpfria dagen

Uppdragsgivare: Köpfria dagen


trycksaker_finap

Företagsprofilering

Uppdragsgivare: Finap

Företagsprofilering till laxförädlingsproducenten Finap i Härnösand. Design av foldrar, visitkort, förpackningar och logotype. Detta gjorde jag som anställd på reklambyrån Vesson Marknadskommunikation i Sundsvall


trycksaker

Diverse trycksaker

Uppdragsgivare: Björkliden hus AB, Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, Gröna Studenter

Som anställd på reklambyrån Vesson Marknadskommunikation i Sundsvall designade jag trycksaker till Landstinget i Västernorrland, Sundsvalls kommun med mera. Som anställd på Björkliden Hus tog jag fram en huskatalog för tryck och uppdaterade hemsidan. För Gröna Studenter tog jag fram formen för förbundets medlemstidning Grön Studentpress.


Grafisk form: © Anders Bergh för Miljöpartiet i Västernorrland (grafisk profil för Miljöpartiet ej framtagen av mig), Grön Ungdom, Gröna Studenter, Vesson Marknadskommunikation AB och Björkliden hus AB.