Valkampanj avslutad

MP-affischerMP-foldrar

Lokal valkampanj för Miljöpartiet
Uppdragsgivare: Miljöpartiet de gröna i Västernorrland
Jag jobbade inför valet med kampanjarbete åt olika lokalavdelningar av Miljöpartiet de gröna i Västernorrland. Design av valmanifest åt Västernorrlands-, Sollefteå-, Örnsköldsvik- och Sundsvallsavdelningarna. Affischer, foldrar, bussreklam, banners för webbtidningar, sociala medier med mera. Miljöpartiets mycket snygga grafiska profil har jag dock inte tagit fram och kan inte ta åt mig äran för. Till detta arbete kommer också fotografering av toppkandidaterna i Sundsvall.


Grafisk form: Branschmagasin

Anders Bergh tidningsproduktion

Formgivning av tre olika magasin inom branschpress med fokus på industri, infrastruktur och logistik. Sex utgivningar per år för vardera tidning. Utgivare är Conventus Media.

Layout av Nordisk infrastruktur

Layout av tre branschmagasin 6 ggr/år

Uppdragsgivare: Conventus Media 

Layout av tidskrifterna Nordisk Infrastruktur, Nordisk Industri och Nordisk Lager & Logistik och som ges ut av Conventus Media sex gånger per år. Varje nummer omfattar omkring 30-40 layoutade sidor.


Jag formger bilagor inom branschpress. Här följer smakprov på layout av fyra tidningar som riktar sig mot gruvnäring, byggsektor och infrastruktur och ges ut av Conventus Media.

Brobyggardagen Brobyggardagen2
Brobyggardagen – en bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av en 80 sidor stor bilaga till tidskriften Nordisk Infrastruktur inför Brobyggardagen i mars 2015.


IMG_3259 IMG_3250
BK-dagen – en bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av en 76 sidor stor bilaga till tidskriften Nordisk Infrastruktur inför Bergsprängningskommitténs 60-års firande.


IMG_4507
Norra Länken – bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av bilaga till tidskriften Nordisk Infrastruktur inför invigningen av vägprojektet Norra Länken i Stockholm.


Euro mine expo 2014
EuroMine – en bilaga inom branschpress

Uppdragsgivare: Conventus Media
Layout av en 36-sidors bilaga till tidskriften Nordisk Industri inför EuroMine-mässan i Skellefteå.


Grafisk form: Anders Bergh för Conventus Media